Analytics

2012-07-21

Tre generationer

Tre generationer. Paraplyet på bilden är inte för något regn utan mot sol. Jag kommer snart att få intrycket av att de anser det vara ett mindre problem att sakna paraply vid regn än vid sol.

No comments:

Post a comment