Analytics

2011-11-11

111111

Är det bara jag som i detta fallet är för ordningsam snarare är romantisk?

Orsaken är att det idag slås stort på trumman för att vara 111111, en romantisk turdag för att summera olika tidningars definition, och köerna för att gifta sig är tydligen långa runt om i världen. Men det är ju faktiskt inte 111111, utan 20111111. Att man har knystat till det för att försöka få det speciellt visar på vilken kraft vidskepelse fortfarande besitter hos oss. Vidskepelse som blir roligare ju fler länders kulturer man lär känna. Vidskepelse där ena kulturens olyckliga ting är den andra kulturens lyckoting. Nåväl, när nu år 11 enligt vår tideräkning begav sig skedde likväl inte så eftersom den tideräkningen då inte existerade, utan man räknade enligt "efter stadens grundande" efter Rom 21 april 753 före vår tideräkning. Den gången som tidigare faktiskt bara innehöll ettor, 11111111 var i korstågens "glamorösa" dagar. Jerusalem hölls visserligen av de kristna, och av den orsaken kunde man säkerligen ha sett denna dagen som en lyckodag. Hur vanliga människor såg dagen då kan jag inte ens spekulera om. Inte helt omöjligt är dock att de inte tänkte på det alls då allmänmogen säkerligen inte hade vidare högre kunskaper om exakta månads- och dagsindelningar - och varför skulle de?

Oavsett turdag eller inte, så hoppas jag likväl att alla får en bra dag idag :)

No comments:

Post a comment