Analytics

2011-07-01

Kriget i Afghanistan tydligen erkänt förlorat

Så kom en tydlig signal från USA om statusen i Afghanistan, man söker fred med talibaneran för att kunna dra hem sina trupper från ett krig man inte längre har råd att föra. Känns detta igen? Hur lät det när Sovjet drog sig ur, hur var det de gånger Storbritannien drog sig ur? Retoriken är högst snarlik, men det är kanske inte så konstigt heller med tanke på vilka svar som står till buds. Drygt 150 år av stormakters invasioner tycks ha lärt afghanistanerna att hålla ut vinner alla krig. För är det troligt att scenariot blir ett annat nu än de tidigare fyra reträtterna utförda av sina tiders stormakter?

Ur en aspekt är det såklart fascinerande att de historiskt klarat av alla stormakterna, mindre fascinerande i våra ögon är det samhället de slåss för. Men så är jag också smittad av den gamla fadäsen som inte bara drev 1800-talets världskolonisation, utan även tyvärr starkt är pådrivande idag - den vite mannens börda (om än i andra ord).

No comments:

Post a comment