Analytics

2011-07-01

En värld utan humaniora

Svenskt näringsliv uppskattar inte humaniora. Varför ska de göra det? Det genererar ju ingen mätbar profit. Fascinerande nog så för inte längre än hundra år tillbaka i tiden ansågs en klassisk utbildning vara höjden av bildning samtidigt som ingenjör sågs som lägre om än praktisk dito. Idag, raka motsatsen i sådan grad att Sol Invictus snart måste visa sig runt kanten igen.

Historia? Tja, kan väl vara bra för att hitta något pittoreskt vid en utflykt, men annars? Konst och musik? Hörde ni inte att muserna försvann med Bacchus? (nu vet de nog i och för sig varken vad muserna eller Bacchus är/var då det kräver humanistiska kunskaper). Språk? Vem tala kunna behöva skrifven va? Psykologi? Påfunnet av simulanter som försöker undslippa ett hederligt dagsverk. Filosofi? Tja, har ju hänt när man druckit, men mest lika användbart som baksmällan.

Så hur hade en värld utan humanismens genombrott sett ut? Vi har framför allt antikens Rom och Grekland att tacka för vårt samhälles rötter. Ponera att de funnits, men att renässansen aldrig skett genom att t ex turkarna aldrig anföll Östrom (i modern historia känt som Byzantium). Ett samhälle hos oss styrt av despoter och religiösa, där frågeställning om livet vara och dess nyfikenhet aldrig fick komma till - eller jo, fast då väntades man som huvudattraktion vid nästa majbål. Ett samhälle där rättsväsendet från Rom aldrig återföddes, en värld där grekisk filosofi och romersk stadskonst inte fått våra samhällen att gå mot det som idag är västs definition av demokrati. Vårt samhälle hade troligtvis inte varit vidare annorlunda än vad t.ex. talibanernas Afghanistan var. Om Svenskt näringsliv trott att vi haft en väl fungerande ekonomi, eller rentav bättre, får de även där bakläxa. För hur många länder där humanioran är svag har en stark ekonomi? Man säger att den historielösa är fattig, och det visar verkligen hur fattiga vissa är när man kan komma med uttalanden som Svenskt näringsliv.

No comments:

Post a comment