Analytics

2010-11-29

Quis custodiet ipsos custodes?

Läste just om Wikileaks senaste släppta artiklar. Carl Bildt har tydligen åter gått i hetsk attack och i ärendet sagt "alldeles självklart måste betydande delar av denna [maktens område] vara förtrolig". En man som är för FRA och Datalagringsdirektivet tycker plötsligt att samtal ska föras utan risk för att icke önskad part får del av det? Nej, det är nog ingen vändning i vad han tycker. Vad han menar är såklart att vanliga medborgare måste övervakas för rikets säkerhet, men att medborgare inte ska ha rätt att i sin tur få insyn i maktens korridorer, det hotar säkerheten.
Nu som då, quis custodiet ipsos custodes?

No comments:

Post a comment