Analytics

2010-10-11

Köpa bör man

Tyvärr en väldigt sann bild för att visa... mervärdet... när man köper film istället för för att ladda ned. För mig som köper mycket är det tyvärr olidligt.