Analytics

2010-08-07

Sätta ned en fot

Såg idag i Sydsvenskan en idé från Lundabor mot rasim om hur man kan tackla reklamutskick från SD. Ett bra initiativ tycker jag. Det som skrämmer mig mest i dag är hur alla är drillade från skolan i att avsky ordet nazism, men hur extremt få som vet vad det egentligen innebär. Hade fler varit historiskt kunniga hade vi sluppit frågor som "hur kunde Hitler komma till makten"? Tyvärr fungerar det utmärkt då som nu. Vill varmt rekommendera allt och alla att läsa Joachim Fests tegelsten Hitler, en biografi, som är ett av två referensverk om ämnet. Bland annat så målas en mycket tydlig bild upp om hur man transformerar ett parti från en liten stökig och allmänt bespottad till att lyckas ta makten i ett allmänt val. Läser man på om SD:s historia, bland annat mycket konkret via Expos hemsida, märks det att den senaste partiledaren har läst på och bockat av punkt för punkt - och hur väl det funkar nu liksom för 80 år sedan.

No comments:

Post a comment