Analytics

2010-07-14

Cursor

Vem sa att antikkunskaper inte är användbara idag? Alla som sitter vid en dator och kommit i kontakt med engelska språket vet att markören kallas "cursor". Jag kan bara anta att ännu fler av er känner till (djup ironi om det föregick någon) att den ena av Roms två konsuler år 325 eller 324 (för ovanlighetens skull är romerska dokument inte helt klara) före vår tideräkning hade just cognomen Cursor, fullt möjligt den första med detta. Cognomenet betyder ordagrant "hastig löpare / swift runner".

Utan att kunna datorhistoria lika väl, så kan jag mycket väl anta att ordet "cursor" då är taget direkt från latinet och menar just hastig löpare [över skärmen].

No comments:

Post a comment