Analytics

2013-06-19

Fattigdom

[Ursprungligen från 2010] Nu har jag fått förfrågningen om fattigdomen och misären som alla hört att nästan alla kineser lever i att det är dags att skriva lite.

Som jag själv skrev i början på min resa så blev jag förvånad över att den levnadsstandard jag såg var väldigt hög, och undrade hur det skulle se ut utanför centrala delar samt på landsbygden, men fortsatte att bli förvånad även om jag givetvis såg vad vi tveklöst skulle definiera som väldigt fattiga.

Den klassiska bilden på folk som lever på mindre än 1$ om dagen visar hela västvärlden på <2% och Kina på 6-20%. Svänger vi däremot frågan lite och istället kollar FN:s definition på fattigdom, dvs att ha råd att köpa mat, bostad, kläder, sjukvård/medicin så ändras bilden rejält. För egentligen säger väl vad man får för pengarna betydligt mer än antalet dollar? Svenskar t ex behöver mindre i plånboken då mycket betalas genom vårt välfärdssystem och därmed har vi t ex högre köpkraft versus vad vår plånbok skulle visa. Så hur många har råd att leva ovanför fattigdomsgränsen inom sitt land? Jo, då har Kina 10% fattigdom (1) medan USA ligger på 12% (2) och EU ska tydligen totalt ha 17% (3).

Här tror jag nog Kina och EU är lättast att jämföra, de tycks liksom oss inte ha en generell fattigdom på jämn nivå, utan snarare områden såsom Sydeuropa och framför allt gamla Östeuropa. Men jag kan ju ha helt fel i det antagandet liksom i så mycket annat :)

[Tillägg 2013]: Jag hör ofta frågan om inte Kina kommer att gå under snart eftersom det numera är så stor ekonomisk skillnad mellan rik och fattig, mellan stad och landsbygd. Med så stora klyftor kan väl inte ett land överleva?

Även om klyftan ökat stort under stor del av de senaste 20 åren så är sanningen att Kina idag har så gott som samma klyftor som dagen USA. Jämlikhet mäts av något kallat ginikoefficienten vilket är ett mått på hur stor spridning ett lands förmögenhet har. Där 0 innebär att alla har lika mycket, och 1 (eller 100) innebär att en besitter allt. Kina hade 0,470 år 2005 (4) vilket ökat till 0,474 år 2012 (5). Kina ser idag ojämlikheten som något negativt och försöker förbättra för de sämre ställda på olika vis, och gini faller långsamt varje mätning sedan år 2008 (6), då den som högst låg på 0,491. Roar vi oss med att titta på USA så låg den 2010 på 0,469 (7) vilket är upp från före finanskrisen då den låg på 0,450. För att kunna relatera till dessa siffror kan sägas att Sverige är mer jämlikt men har ökat från en gini på 0,250 år 2000 till 0,320 2009.

Så varför upplevs det så olika? Kanske har det med historia att göra. Möjligen ser man ojämlikheten starkare om man kommer från ett samhälle som tidigare varit mer jämlikt, versus om man kommer från ett samhälle där den fattige "får skylla sig själv" (vilket är lustigt sagt i kapitalismen som av lag i sin modell kräver just sådana).

Om sedan ett gini är bättre på 0,250 eller 0,491 är såkart upp till var och en. Själv är det knappast en hemlighet att jag tycker att ett land med 0,250 är ett land jag generellt hellre bor i.

Så varför har vi en sådan skev bild som vi har av Kina? Kanske för att enligt samma statistik hade Kina 64% fattigdom 1979, och det fortfarande är den vi förväntar oss?

  1. Wiki. Biståndsnämnden LO-TCO säger mellan 8 och 12%. Hittar inget bättre. Dock är båda från 2004 och kan knappast tänka mig att det är annat än lägre idag.
  2. U.S. Department of Commerce/U.S. Census Bureau. 2008.
  3. Europeiska året för bekämpning av fattigdom och social utestängning, Europeiska kommissionen 2010.
  4. The World Bank
  5. Reuters från Kinas National Bureau of Statistics
  6. Detta skulle med tidsramen i åtanke kunna bero på de förändringar som Hu Jintao och Wen Jiabaos, som tog över stegvis från 2002-2005, införde om att utveckling inte enbart är ekonomisk, utan styrde mot att förbättra sociala förhållanden (och andra områden som ekonomisk utveckling berör negativt). Framför allt "New socialist countryside" samt "Socialist Harmonious Society".
  7. U.S. Census Bureau

No comments:

Post a comment