Analytics

2010-05-12

Vinklingar

En av de saker som jag är mest fascinerad av med att läsa historieböcker och gå på museum här är att få se "andra sidan". Något som jag lärt mig vara oerhört givande. Läser man t ex om korstågen är det alltid vårt perspektiv som ges - även i helt nyutgivna böcker, och det är mycket som kan verka konstigt och att vi var oövervinnliga på sina sätt. När jag lyckats finna böcker skrivna från arabiskt perspektiv klarnar mycket av det som gav ett sken av oövervinnlighet, samtidigt som de gör exakt samma misstag samt klumpar ihop alla européer till en homogen grupp. Ett annat exempel är atombomberna över Japan och att de beskrivs som det som avslutade kriget. Läser man sedan på om japansk radiotrafik och officiella kommunikéer från då det begav sig (något som USA hade tillgång till i närmst realtid) inser man att atombomberna endast hade väldigt lite med det hela att göra, och att det snarare sägs vara de avgörande för att ge ett mildare sken och rättfärdiga för allmänheten.

Likadant är det att läsa här i Kina. Saker utelämnas och saker motiveras och skönskrives. Man ska knappast ta saker för sanningar varken här eller i böckerna hemma. Men desto mer man läser på från olika sidor, ju mer börjar man kunna se helheten och få belästa konklusioner som möjligtvis kan ge en mer objektiv aspekt.

Shenyang 2010-05-13

No comments:

Post a comment