Analytics

2010-05-15

Öhh?

Generellt är de bättre på att lyckas få korrekt engelska på sina
skyltar än det lilla landet i öster, men den här skylten var något
helt i hästväg. Betydelsen är att man inte ska beträda gräset - Carpet
of green grass you are forgiving...

No comments:

Post a comment