Analytics

2010-05-01

Mat - bättre än micro

Köpte någon mat som fungerade på ett helt annorlunda sätt än jag någonsin sett förr. Istället för att micra den, så var det en inbyggd uppvärmare. Någon kemikalie tillsammans med vatten gör att vattnet kokar. Så under själva maten var en liten grej man drog i så att vattnet och kemikalien reagerade, och 10 minuter senare var riset kokat och maten färdig. Häftigt värre!

No comments:

Post a comment