Analytics

2010-05-12

Koreakriget - The war to resist U.S. aggression and aid Korea

Var på ett gigantiskt museum i Dandong om Koreakriget - eller Kriget mot USA-aggressionen samt hjälpen till Korea, som det heter i Kina. Det är dock inte lika klumpigt som det låter att säga på kinesiska då det bara är sex tecken.

Var kul att se ett museum från deras perspektiv, visst var det vinklat på sina ställen, men samtidigt betydligt mer objektivt än jag förväntat mig. De tog inte upp att Nordkorea ursprungligen anföll, utan bara att det var krig i Korea - samtidigt får vi i och för sig lära oss att Nordkorea anföll oprovocerat vilket väl inte heller direkt är hela sanningen. Annars kändes det helt ok, att USA kuppade FN när Ryssland inte var närvarande (Kina tilläts inte då Nationalisterna på Taiwan var de som representerades i FN) för att få igenom sitt mandat för att kalla det en FN-insats, och att "FN styrkorna" som de skrev hela tiden med citattecken, inte stannade samt placerade sin flotta mellan Kina och Taiwan ansågs som väldigt hotfullt och oavsett Kinas protester och senare hot så fortsatte USA och nådde även gränsen samt bombade mål i Kina. Detta fick med Kina i kriget. Sen kom den roliga aspekten om de "frivilliga" arméer som Kina slängde in, och i texten refererade de hela tiden till frivilliga. Fast de jag pratat med har faktiskt sagt att det ansågs som en väldig ära att få vara med, så att även om de ursprungliga soldaterna blev kommenderade, var det därefter faktiskt bara var frivilliga. Jämför t ex hur Europa kände inför Första världskriget.

De stack inte under stolen med förluster eller svältproblemen för soldaterna, men var oerhört stolta över att de med sina då ringa och omoderna vapen slog tillbaka USA. Fanns t ex diagram över vilken typ av utrustning som användes och hur många som USA hade och Kina, mycket för att visa sitt underläge. De visade på kinesiska fångläger och hur de inspekterades av FN, samt vad kinesiska fångar fick utstå i USA-fängelserna. Sanningen är så vitt jag kunnat läsa upp att både Kina och USA generellt följde krigslagarna, men att de båda Korea var oerhört grymma mot varandra och deras allierade. Vilket tyvärr inte är ovanligt i brödrakrig. En bild visar t ex hur kinesisk fånge har tatuerats smädesord över hela överkroppen i sin fångenskap. Ni som är historieintresserade och känner mig vet vad jag tycker om McArthur. Just Koreakriget är extra roligt att läsa om då han får på nöten konstant så fort Kina gick med, tills han ersätts och en stiltje uppstår. Det var verkligen en man med massa ord och aldrig något mer. Hur han gick och blev "hjälte" kommer jag aldrig att förstå mer än i att man just då i Andra världskriget behövde hjältar. Jäkla tur att han stoppades av Truman, annars hade tredje världskriget med all sannolikhet varit ett faktum då han ville atombomba Kina. Efter vapenvilans inträde tog Kina hem sina soldater men lämnade ingenjörstrupper ett tag för att hjälpa till att bygga upp (har något mer byggts upp sedan dess? Nej, usch, nu var jag ond hehe).

Det var kul att de hade mycket även om icke stridande delar, något som är mycket ovanligt i väst. Men här talade de om de annars så tysta hjältarna bakom linjerna, och det fanns även medaljer för dem. En kul detalj är att Kinas högsta medalj heter "decoration of freedom and independence", känns retoriken igen från ett stort land i väst? Som slutkläm säger Kina att de vann kriget då de återställde Nordkorea och hindrade USA från att erövra hela Korea. Det får väl sägas vara en sanning med modifikation då Nordkorea ursprungligen ville svälja Sydkorea, fast sant ur aspekten att efter USA:s inträde ville de i sin tur svälja hela Nordkorea, och det var först när det nästan var gjort som Kina gick med. Hmmm, allting går att vinkla åt båda hållen (och troligtvis en massa andra håll till).

Bifogat är lite bilder på hjältar från deras perspektiv samt de roligaste informationstavlorna jag fann, roligast i perspektivet hur vi tycker de är rena propagandan. Fast samtidigt är jag ju van att läsa exakt samma fast ur "vår" synvinkel. Så vad som låter som propaganda eller information har nog väldigt mycket att göra med vad man fått höra genom sitt liv. Läser de informationen på några av våra reagerar de med all sannolikhet på samma sätt som vi när vi läser detta.

Dandong, 2010-05-09

No comments:

Post a comment