Analytics

2010-05-09

Kålö Lingdo

Vill man ha en Coca Cola Zero i Kina gäller det att hålla rätt på tungan. Säger man som vi förstår ingen. Då de inte har latinska bokstäver anger man istället namnet så nära uttalsmässigt som man funnit, och Cola Zero blir då snarlikt Kålö Lingdo (lingdo är dock direkt översättning av nollgradigt).

[Tillägg 2013] Lite mer kinesvan ska ovan rättas i att pinyin är kělè língdù, vilket blir mer som Kölö Lingdo samt med toner som visas i pinyinet.

No comments:

Post a comment