Analytics

2010-05-17

Förbjudna staden i Shenyang

Kinas sista dynasti, Qing (1644 - 1912) (uttalas ungefär som King med Ki som i Kina) var av manchuriskt ursprung och upprättade ursprungligen Shenyang som sin huvudstad. Detta är t ex orsaken till varför Qingkejsarna har sitt mausoleum här.

En Förbjuden stad upprättades och blev det mindre originalet till vad som dynastin senare upprättade när de flyttat sin huvudstad till Beijing. Till delar väldigt lika enligt mig (vid ingången står: "Shenyang Imperial Palace is the only existent Manchu palace complex"), men Beijing är som sagt mycket mycket större, men också trängre. Shenyang hade också de Åtta fanorna som huvudborg och varje fana hade en egen byggnad. På första bilden, så den längst bort till höger (inte den i mitten som var kejsarens, och inte de direkt åt sidorna som var prinsarnas) är den som Yue-xin tillhörde när de var adliga - dvs fram till 1949 eller så. Denna plats förstod jag som Qings motsvarighet till USA:s Pentagon.

Ett stort monument på området uppfördes av en kejsare till sin föregångares ena livvakt. Denna livvakt hade valt att begravas levande med sin döde kejsare, och genom denna gest fått den nya kejsaren så rörd att livvaktens hedersminne för alltid skulle bevaras.

På bilden med det höga tornet ser ni vad som inte fick byggas högre än på kejserlig tid.

Shenyang 2010-05-14

No comments:

Post a comment