Analytics

2010-05-01

Drakar

Drakar fick bara användas av kejsaren, och de pryder alla taken i Förbjudna staden. Antalet drakar visar hur pass viktig en byggnad var. Nio är max antal, och visar på byggnad som helt var till för kejsaren, och då viktigare sådan. Kejsarens vilorhus har t ex bara sju drakar. Framför drakarna har vi färdkarlen som ridandes på en fenix visar vägen. Längst bak har vi guden som skyddar mot blixten, och genom att sitta på taket ska skydda byggnaden.

No comments:

Post a comment