Analytics

2010-05-29

Dig vill jag älska, dig vill jag bära över tröskeln

Många av våra traditioner kommer från gamla samhällen, och inget samhälle har påverkat oss så mycket som det romerska.

Giftemålet är t ex i stora delar baserat på det romerska även om vissa kristna må höja ett finger i brist på självbeaktning. Men så gott som allt är förkristet, även ringen är romersk och vilket finger är egyptiskt till ursprung. Men idag fick jag lära mig en ny sak. Att romarna bar bruden över tröskeln till sitt nya hem visste jag, men inte varför - och det är en härlig historia!

Självklart vet ni ju det redan då romersk historia är så spännande, men låt mig likväl för säkerhetsskull nämna några ord om Roms tidiga epok. Efter att Romulus hade grundat Rom 21 april år 753 f Kr så ville han befolka den. Detta gjordes till en början med att erbjuda en fristad för all slags drägg, rövare och mördare. Dock blev det med tiden ett problem; många män men ack så få kvinnor. Av någon konfunderad orsak ville grannstäderna inte låta sina kvinnor gifta sig med Roms män. Vem vill t ex inte ha en mördare till svärson? Så, hur bör då en stad full med olika typer av banditer (ja, det fanns säkert någon ärlig människa också. Romulus t ex hade ju bara slagit ihjäl sin bror när han hånade honom) gå till väga för att nå dit de vill? De fann råd i att artigt bjuda in grannstäderna till en religiös festival.

Vid festivalens gavs så plötsligt en signal, denna signal var tecknet för att de romerska männen skulle ta vars en flicka / kvinna och springa in i staden. Sagt och gjort, så bar de hem vars en flicka till de häpna fädrarnas / brödernas / makarnas blick. Chockerande nog uppskattades inte detta helt och hållet utanför romarnas egna led, och grannstäderna tågade med svärd mot Rom. Detta var kanske inte helt genomtänkt mot en stad som bara bestod av män som levt med svärd i hand, och de tre första arméerna som tågade mot Rom blev inte bara besegrade, utan även deras egna städer beslagtogs. Men sabinerna, det fjärde folket vars döttrar blivit bortrövade, var mäktiga. När striden uppstod mellan dem båda, så gick de tidigare bortrövade kvinnorna emellan och stoppade dem, gråtandes höll de upp de barn de hunnit föda från tiden då de bortrövades och sa att de varken ville förlora fader, man eller broder. Så männen slutade slåss och beslöt istället att bli ett folk under de båda kungarna som framledes styrde tillsammans, med Rom som säte.

Så denna romantiska historia är orsaken till varför romarna alltid bar kvinnan över tröskeln till sin nya bostad, och det är orsaken till varför vi fortfarande gör så idag. Tänk på den romantiska historien nästa gång ni ser någon gifta sig!

No comments:

Post a comment